BEETHOVEN & CHOPIN

Joanna Trzeciak, piano

Finalitzat
DURADA:  1h 30 min.
Diumenge 05 d'agost | 20:00 h

Església de S'Agaró


 
Programa

1a PART

F. Chopin (1810-1845)

Polonesa en do menor op. 40 núm.2

L. v. Beethoven (1770-1827)

Sonata op.13 “Patètica núm. 8 en do menor

Grave-Allegro di molto e con brio 

Andante cantabile

Rondo: Allegro

2a PART

L. v. Beethoven (1770-1827)

Sonata op.109 núm. 30 en Mi Major

Vivace ma non troppo

Prestissimo

Andante

F. Chopin (1810-1845)

Polonesa en fa# menor op. 44

 

Joanna Trzeciak, piano

Un programa complet des del Classicisme al Romanticisme per a aquesta vetllada musical, que presenta dues de les Sonates més famoses de Beethoven, la “Patètica”, amb la lenta introducció del moviment inicial, el poder expressiu i la urgència dramàtica, és una de les Sonates més estimades, i la Sonata op.109, una de les últimes obres per a piano de Beethoven. El primer moviment és com una improvisació. L’últim moviment són les sublims variacions que utilitzen els registres del piano i els colors sense precedent. Aquesta sonata representa un pont real cap al Romanticisme, que ve expressat en aquesta ocasió a través de dues Poloneses de Chopin: Polonesa en do menor, una de les més tràgiques. Anton Rubinstein la veia com la imatge de Polònia màrtir i la Polonesa en fa # menor, una de les més complexes. Brillant, sona amb accents heroics i enèrgics. Com a contrast, Chopin introdueix un Tempo di Mazurka amb un caràcter meditatiu.

Un programa completo desde el Clasicismo al Romanticismo para esta velada musical, que presenta dos de las Sonatas más famosas de Beethoven, la “Patética”, con la lenta introducción del movimiento inicial, el poder expresivo y la urgencia dramática, es una de las Sonatas más queridas, y la Sonata op.109, una de las últimas obras para piano de Beethoven. El primer movimiento es como una improvisación. El último movimiento son las sublimes variaciones que utilizan los registros del piano y los colores sin precedente. Esta sonata representa un puente real hacia el Romanticismo, que viene expresado en esta ocasión a través de dos Polonesas de Chopin: Polonesa en do menor, una de las más trágicas. Anton Rubinstein la veía como la imagen de la Polonia mártir y la Polonesa en fa # menor, una de las más complejas. Brillante, suena con acentos heroicos y enérgicos. Como contraste, Chopin introduce un Tempo di Mazurka con un carácter meditativo. 

Un programme complet du Classicisme au Romantisme pour cette soirée musicale, qui présente deux des sonates les plus célèbres de Beethoven, la “Pathétique”, avec la lente introduction du mouvement initial, le pouvoir expressif et l’urgence dramatique, est une des sonates le plus aimé, et la Sonate op.109, une des dernières oeuvres de Beethoven pour piano. Le premier mouvement est comme une improvisation. Le dernier mouvement sont les variations sublimes qui utilisent les enregistrements du piano et les couleurs sans précédent. Cette sonate représente un véritable pont vers le romantisme, qui s’exprime à cette occasion à travers deux Polonaises de Chopin: la Polonaise en ut mineur, l’une des plus tragiques. Anton Rubinstein la voyait comme l’image de la Pologne martyrisée, et la Polonaise en fa mineur, une des plus complexes. Brillant, elle sonne avec des accents héroïques et énergiques. En revanche, Chopin introduit un Tempo di Mazurka avec un caractère méditatif.

A complete program from the Classicism to Romanticism for this musical evening, which presents two of Beethoven’s most famous Sonatas, the “Pathetic”, with the slow introduction of the initial movement, the expressive power and the dramatic urgency, is one of the Sonatas most beloved, and the Sonata op.109, one of Beethoven’s last works for piano. The first movement is like an improvisation. The last movement is the sublime variations that use the records of the piano and the unprecedented colors. This sonata represents a real bridge to Romanticism, which is expressed on this occasion through two Polonesas of Chopin: Polonaise in C minor, one of the most tragic. Anton Rubinstein saw her as the image of the martyred Poland and the Polonaise in F # minor, one of the most complex. Brilliant, it sounds with heroic and energetic accents.

 

Diumenge
05
ago
20:00 h
 
Des de
18 €
Finalitzat