HISTÒRIA DEL TANGO: Una milonga entre Buenos Aires, Barcelona, París i Cracovia...

NON STOP TANGO TRIO | Philippe Argenty, piano - Anna Mikulska, violoncel - Dario Polonara, bandoneó

Finalitzat
DURADA:  1h 30 min.
Dissabte 08 de setembre | 20:00 h

Església de S'Agaró


 
Programa

1a PART

A. Piazzolla (1921-1992) 

S’il vous plaît

C. Gardel (1890-1935)

Por una cabeza

J. Plaza (1928-2003)

Nostálgico

P. Datta (1887-1934)

El Aeroplano

M. Mores (1918-2016)

Taquito Militar

J. Plaza (1928-2003)

Nocturna

P. Laurenz (1902-1972)

Milonga de mis amores

2a PART

A. Piazzolla (1921-1992)

Buenos Aires Hora Cero

A. Piazzolla

Coral

A. Piazzolla

Verano Porteño

A. Piazzolla

Oblivion

A. Villoldo (1861-1919)

El Choclo

A. Piazzolla

Adiós Nonino

A. Piazzolla

Libertango

A. Piazzolla

Revolucionario

Philippe Argenty, piano

Anna Mikulska, violoncel

Dario Polonara, bandoneó

 

El tango argentí va néixer a la vora del riu Gran, on milers d’homes s’han unit per buscar or i fortuna. Però la llavor que van descobrir no era el famós metall preciós sinó més aviat sons i passos de ball. El Tango Argentí és una barreja de cultures, especialment de la Vella Europa i aquestes moltes cultures musicals, amb el Vals, un dels pilars del tango, però també la Mazurka o la Polka i per descomptat els colors i ritmes d’Espanya. Tres músics, una polonesa al violoncel, un franc-espanyol al piano i un argentí al bandoneó, revisiten amb passió la música de les seves arrels, arrels que els han portat naturalment al Tango.

El tango argentino nació en las orillas del río Grande, donde miles de hombres se han unido para buscar oro y fortuna. Pero la pepita que descubrieron no era el famoso metal precioso sino más bien sonidos y pasos de baile. El Tango Argentino es una mezcla de culturas, especialmente de la Vieja Europa y estas muchas culturas musicales, con el Vals, uno de los pilares del tango, pero también la Mazurka o la Polka y por supuesto los colores y ritmos de España. Tres músicos, una polaca al violonchelo, un franco-español al piano y un argentino al bandoneón, revisitan con pasión la música de sus raíces, raíces que los han llevado naturalmente al Tango.

Le Tango Argentin est né sur les rives du Rio Grande où des milliers d’hommes se sont donné rendez vous pour chercher l’or et la fortune. Mais la pépite qu’ils ont découverte n’était pas le fameux métal précieux mais plutôt des sons et des pas dansés. Le Tango Argentin est issu du mélange des cultures, en particulier de la Vieille Europe et de ces nombreuses cultures musicales, avec la Valse, un des piliers du tango, mais aussi la Mazurka ou la Polka et bien sûr les couleurs et les rythmes de l’Espagne. Trois musiciens, une polonaise au violoncelle, un franco-espagnol au piano et un argentin au bandonéon revisite avec fougue les musiques de leurs racines, racines qui les ont naturellement menés vers le Tango.

The Argentinian Tango was born on the banks of the Rio Grande where thousands of men have come together to seek gold and fortune. But the nugget they discovered was not the famous precious metal but rather sounds and dance steps. The Argentine Tango is a blend of cultures, especially Old Europe and these many musical cultures, with the Waltz, one of the pillars of tango, but also the Mazurka or Polka and of course the colors and rhythms of the Spain. Three musicians, a Polish cello, a Franco-Spanish piano and an Argentinean bandoneon revisit with passion the music of their roots, roots that have naturally led them to the Tango.

 

Dissabte
08
set
20:00 h
 
Des de
18 €
Finalitzat