14 d'agost. UNA NIT ENTRE MOZART I BEETHOVEN

Concert de la Festival Chamber Orchestra, dirigida per Horst Sohm i amb la violinista Johanna Röhrig a l'Església de Sant Pere de L’Escala

Finalitzat
Dissabte 14 d'agost | 22:00 h

Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven representen l’essència del Classicisme vienès, juntament amb Joseph Haydn, amb qui conformen la tríada coneguda com Primera Escola de Viena. Mozart és el salzburguès més universal, un nen prodigi que es convertí en un geni musical capaç de crear, amb només 35 anys, el corpus compositiu més ingent de l’època, amb un domini exquisit de tots els gèneres, des de la cambra fins al simfonisme, així com la música solísitica, a banda de saber copsar, com pocs, les necessitats de la veu humana, tant en un context sacre com profà. Beethoven va saber filtrar tot aquest llegat i va conduir l’elegància i l’equilibri mozartià cap a la rauxa romàntica, erigint-se com el paradigma de creador inabastable que, tanmateix, va ser capaç de desxifrar els grans enigmes de l’ànima humana. Aquest vespre reviurem l’esperit de dos mites amb obres clau dels seus opus que bateguen intensament al ritme dels nous temps.

Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven representan la esencia del Clasicismo vienés, junto con Joseph Haydn, con quien conforman la tríada conocida como Primera Escuela de Viena. Mozart es el salzburgués más universal, un niño prodigio que se convirtió en un genio musical capaz de crear, con sólo 35 años, el corpus compositivo más ingente de la época, con un dominio exquisito de todos los géneros, desde la cámara hasta el sinfonismo, así como la música solísitica, además de saber captar, como pocos, las necesidades de la voz humana, tanto en un contexto sacro como profano. Beethoven supo filtrar todo este legado y condujo la elegancia y el equilibrio mozartiano hacia el arrebato romántico, erigiéndose como el paradigma de creador inalcanzable que, sin embargo, fue capaz de descifrar los grandes enigmas del alma humana. Esta noche reviviremos el espíritu de dos mitos con obras clave de sus opus que laten intensamente al ritmo de los nuevos tiempos.

Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven représentent l'essence du classicisme viennois, avec Joseph Haydn, avec qui ils forment la triade connue sous le nom de Première École de Vienne. Mozart est le Salzbourg le plus universel, un enfant prodige devenu un génie musical capable de créer, tout au long de ses maigres 35 ans de vie, le plus grand corpus compositionnel de l'époque, avec une maîtrise exquise de tous les genres, de la chambre à la symphonie en passant par comme musique soliste, en plus de savoir saisir, comme peu, les besoins de la voix humaine, à la fois dans un contexte sacré et profane. Beethoven a su filtrer tout cet héritage et a conduit l'élégance et l'équilibre mozartiens vers la rage romantique, et s'érigeant en paradigme du créateur inaccessible qui, pourtant, a su déchiffrer les grandes énigmes de l'âme humaine. Ce soir, nous pouvons revivre l'esprit de deux mythes avec des œuvres clés de ses corpus de composition qui battent intensément au rythme des temps nouveaux.

Wolfgang Amadeus Mozart and Ludwig van Beethoven represent the essence of Viennese Classicism, along with Joseph Haydn, the triad known as the First Viennese School. Mozart is the most universal Salzburg native, a prodigy as a child who became a musical genius capable of creating, throughout his meanger 35 years of life, the largest compositional corpus of the time, with an exquisite mastery in all genres, from the chamber music to symphonic, as well as solo music. He had, as well, the intuition of knowing how to grasp with originality the needs of the human voice, both within a sacred other profane context. Beethoven knew how to filter all this legacy and led Mozart's elegance and balance towards the romantic rage, erecting himself as the paradigm of unattainable creator who,
however, was able to decipher the great enigmas of the human soul. Today’s evening we will recreate the spirit of two myths through some of their fundamental masterpieces that beat intensely to the rhythm of the new times.

Dissabte
14
ago
22:00 h
 
Des de
21 €
Finalitzat

Activitats relacionades

4 de desembre. RECITAL DE VEU I ARPA
Concert de la soprano Numil Guerra i l'arpista Esther Pinyol a l'Alfolí de la Sal
04.12.21 | 18:00 h
Concerts Clàssics L'Escala · Empúries 2021
30 d'octubre. DEL CLÀSSIC AL JAZZ
Concert dels pianistes Martí Aiguabella i Marçal Font a l'Església de Sant Martí d'Empúries
30.10.21 | 19:00 h
Concerts Clàssics L'Escala · Empúries 2021
9 d'octubre. PARIS 1910
Concert del pianista Carles Font a l'església de Sant Martí d'Empúries
09.10.21 | 19:00 h
Concerts Clàssics L'Escala · Empúries 2021
25 de setembre. CHOPIN
Concert del pianista Massimo Folliero a l'església de Sant Martí d'Empúries
25.09.21 | 19:00 h
Concerts Clàssics L'Escala · Empúries 2021
11 de setembre. DELÍCES BARROQUES
Concert del Trio Gaudí a l'església de Sant Martí d'Empúries
11.09.21 | 19:00 h
Concerts Clàssics L'Escala · Empúries 2021
22 d'agost. EL MAR
Segon concert de Nora Bosch al pati de l'Alfolí de la Sal de l'Escala
22.08.21 | 20:00 h
Concerts Clàssics L'Escala · Empúries 2021